PETA POSTAJA: Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te.

Jer si po svojem svetom križu svijet otkupio.

Isus je iznemogao na svom križnom putu i potrebna mu je pomoć. Mnogi ljudi u kojima se nastavlja Kristov kalvarijski put iznemogli su i potrebna im je pomoć. Budući da se nije našao nitko da Isusu dragovoljno priskoči u pomoć i ponese mu križ, prisilili su Šimuna da ga silom ponese. On ga je nosio zato što ga je morao nositi, a ne iz ljubavi. Danas se, silom prilika, moraju osnivati razne socijalne ustanove jer su ljudi zanemareni, napušteni i zaboravljeni. U tim ustanovama ima ljudi koji rade svoj posao iz ljubavi i srcem, ali nađe se i onih koji to čine preko volje, koji su slični Šimunu koji nosi križ jer ga mora nositi. Ali ljubav se ne može kupiti za novac. Ona je slobodno darivanje sebe drugima. Ljubav prema Bogu i prema bližnjemu su nerazdvojive. Tko kaže da ljubi Boga treba to dokazati svojom ljubavlju prema bljžnjemu koji je u nevolji. I danas, možda više nego ikada prije, postoje potreba i glad za ljubavlju. Društvene i privatne socijalne i karitativne ustanove trebaju biti prožete kršćanskom ljubavlju koja služi drugima. Šimun je barem bio na Kristovu križnom putu, on je barem fizički pomogao. Međutim, oni koji su sa strane promatrali, skrštenih ruku, nisu učinili ništa. Tako i danas većina stoji i gleda skrštenih ruku kako toliki ne mogu dalje sa svojim križem. Pritječu im u pomoć jedino oni koji su za to plaćeni. Ali to nije ljubav. Koliko se to Šimunu uračunalo u dobro djelo? Ali zasigurno znamo da se oni koji su gledali skrštenih ruku, i naslađivali se Isusovim mukama, nemaju čemu nadati. Čemu se mogu nadati „dobri“ kršćani koji skrštenih ruku prolaze kroz život i gledaju toliku bijedu i nevolju svoga bližnjega. Ovoga trenutka, ovoga časa, htio bih zapitati tolike milijune kršćana: Hoćemo li i dalje stajati skrštenih ruku i sebično promatrati Krista koji trpi u tolikim nevoljnicima i patnicima ili ćemo zajedničkim silama iskazati ljubav onima kojima smo je dužni iskazati? Amen.

Slava Ocu i Sinu i Duhu svetome ...

Smiluj nam se, Gospodine! Smiluj nam se!

 

Tko protužit neće s Čistom

Kada vidi gdje za Kristom

Razdire se srce njoj?